zaterdag 8 augustus 2020
Algemene informatie

Contact gegevens

Deze website is operationeel vanaf februari 2007. Sedertdien kunnen in de gegevens betreffende de reisaanbiedingen wijzigingen zijn opgetreden. Wij zullen deze informatie continu op de website aanpassen.

Marokko-reizen.nl/Novavakantiereizen.nl

tel. 
Email info@novavakantiereizen.nl

KvK.: 
BTW nr. 
Marokko-reizen.nl is onderdeel van Nova Vakantiereizen.

 

Algemeen

Marokko-reizen.nl zal voorafgaand of bij reservering de benodigde algemene informatie verstrekken over de vereiste reisdocumenten. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de juiste benodigde grensdocumenten (zie Reisvoorwaarden, artikel 5).

Marokko-reizen.nl zal u graag informatie verstrekken over de mogelijkheid een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dient u daarvan meteen melding te doen bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld de hotelier) of onze plaatselijke vertegenwoordiger. Dat kan vaak ongemak en klachten achteraf voorkomen. Marokko-reizen.nl kan uw reactie alleen in behandeling nemen wanneer er ter plaatse kennis van genomen is en bovendien door de lokale agent een rapport is opgemaakt welke door u en de agent moet worden ondertekend. Alleen een schriftelijke reactie voorzien van dit rapport kan in behandeling worden genomen, mits deze uiterlijk 1 maand na uw terugreis is ingediend. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u deze klacht deponeren bij de Stichting Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag.

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoontes, een andere cultuur, ander eten, anders dan thuis. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van uw vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen rekening mee te houden. Tevens dient u rekening te houden met de mogelijkheid van bouwactiviteiten op de bestemming, van een beperkte openstelling van winkels en uitgaansmogelijkheden en een beperkter aanbod van faciliteiten en verbindingen in het voor- en naseizoen of tijdens de Ramadan.

Aan speciale wensen (voorkeuren) wel bij reservering kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is evenwel vaak afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals de hotelier. Is een wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten, indien vaststaat dat aan deze wens tegemoet wordt gekomen, dan is er sprake van een essentie. Zie artikel 2, lid 5 van de Reisvoorwaarden. In artikel 2, lid 2 van de Reisvoorwaarden is sprake van een vrijblijvend aanbod dat door de reisorganisator kan worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld moeten gebeuren indien een reis is volgeboekt.

Wij behouden ons het recht voor de reissom te wijzigen indien wijzigingen op de vervoerskosten en verschuldigde heffingen daartoe aanleiding geven. Verhoging van deze kosten zal daarbij netto en zonder opslag worden doorberekend.

Degene die een reis reserveert voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle personen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers dient aangetoond te worden dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Artikel 2, lid 3 van de voorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens welke voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke beperking doch ook andere hoedanigheden, welke voor de uitvoering van de reis voor u of uw medereizigers van belang zijn. Bijvoorbeeld de leeftijd van de deelnemers aan bijv. jongerenreizen. Indien u uw reis dient te annuleren, bestaat de mogelijkheid van in-de-plaatsstelling. Zie art. 8 van de Reisvoorwaarden.

Bij sommige van onze reizen geldt het vereiste van een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Het aantal staat bij de betreffende reis vermeld, evenals de datum waarop de opzegging door de reisorganisator uiterlijk moet zijn gedaan.

Aansprakelijkheid

Marokko-reizen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of vergissingen op haar website.

Foto's

Marokko-reizen.nl tracht met het publiceren van de foto’s een zo reëel mogelijk beeld van de accommodatie te geven. Het kan echter voorkomen dat u bijvoorbeeld een ander interieur aantreft, dan dat de foto weergeeft. Ook bij appartementen, waarbij er meerdere zijn in een complex, geven de foto’s een beeld van hoe het eruit kan zien. Er kunnen echter verschillen zijn in inrichting en grootte.

Prijzen

Marokko-reizen.nl tracht een zo goedkoop mogelijke inkoopprijs te bewerkstelligen, met als doel een zo aantrekkelijk mogelijke verkoopprijs. Marokko-reizen.nl kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verkoopprijs, welke ter plaatse wordt gevraagd.

Prijsberekening

Prijzen die mondeling zijn overeengekomen gelden slechts als richtprijs. De definitieve prijs staat vermeld op de nota. Wij adviseren u dan ook deze nota goed na te kijken.

Wijzigingen reissom

Reissommen zijn gebaseerd op prijzen, belastingen en heffingen zoals deze ons ten tijde van het begin van het seizoen bekend waren. Wij behouden ons het recht om de reissom te wijzigen indien de vervoerskosten en verschuldigde heffingen daartoe aanleiding geven. Verhoging van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend.

BTW-voorbehoud

Mochten gedurende de geldigheid van dit programma BTW-tarieven worden gewijzigd in zowel binnen- als buitenland, dan behoudt Marokko-reizen.nl zich het recht voor deze door te berekenen.

Reisduur

De reisduur staat in hele dagen vermeld, waarbij de dag van vertrek en aankomst zijn meegeteld. Houdt u hiermee rekening met betrekking tot uw reisverzekering.

Afstanden en tijden

Marokko-reizen.nl tracht in haar beschrijvingen (van onder andere de rondreizen) een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen met betrekking tot afstanden, tijden en routes. Hieraan kunnen echter wijzigingen onderhevig zijn. Houdt hierbij rekening met uw tijd- en reisschema.

Annulering

Het annuleren van uw reis is alleen mogelijk tijdens kantooruren, te weten van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur.

Reisbescheiden

Uw reisbescheiden/tickets worden 7 tot 10 dagen voor uw vertrek verstuurd. Dit gebeurt echter alleen indien de laatste betaling is ontvangen. Bij de reisbescheiden wordt altijd informatie verstrekt zoals belangrijke adres- en telefoongegevens van de lokale agenten, ambassades en consulaten.

Waarborgsom

Het kan voorkomen dat u ter plaatse een waarborgsom dient te betalen. Deze ontvangt u retour indien er ter plaatse geen gebreken zijn ontstaan.

Verzorging

Er zijn 4 verzorgingsmogelijkheden:

• -Logies (L): maaltijden zijn niet inbegrepen

• -Logies & ontbijt (LO): het ontbijt is inbegrepen

• -Halfpension (HP): het ontbijt en het diner zijn inbegrepen

• -Volpension (VP): het ontbijt, de lunch en het diner zijn inbegrepen.

Het kan echter voorkomen dat door vluchttijden en vertragingen maaltijden op de dag van aankomst of vertrek niet kunnen worden uitgevoerd. Marokko-reizen.nl is hiervoor niet verantwoordelijk. Indien door een fout van de accommodatieverschaffer (of in de reisbescheiden) er maaltijden worden verstrekt die niet bij boeking opgegeven zijn, dan zijn de mogelijke kosten die daaruit voortkomen niet te verhalen op Marokko-reizen.nl.

Aansprakelijkheid ten opzichte van objecten

De deelnemer dient het object naar beste weten en behoren te gebruiken en te onderhouden. De deelnemer is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het object en inventaris, ongeacht of deze schade en/of verlies het gevolg is van nalatigheid van hemzelf of derden.

Diëten

Indien u een speciaal dieet heeft, dient u dit bij reservering door te geven. Marokko-reizen.nl zal de luchtvaartmaatschappij en accommodatieverschaffer hierover informeren. Houd er echter rekening mee dat de invulling hieromtrent voor verantwoording is van de aanbieder van de dienst.

Aankomst/vertrek

Het is een internationale regel dat u, in verband met het schoonmaken van de accommodatie voor de volgende gasten, uw accommodatie uiterlijk om 10.00 uur dient te hebben verlaten, terwijl men u niet eerder dan 15.00 uur verwacht. Het kan dus voorkomen dat u door een vroege aankomst uw accommodatie niet direct kunt betrekken. Bij een laat vertrek kan het zijn dat u uw accommodatie vroegtijdig dient te verlaten. Houdt u hier rekening mee. Zowel bij hotels als bij vakantiewoningen wordt wel getracht het ongemak zoveel mogelijk te beperken indien u met een avondvlucht terugvliegt. Vaak is er dan een aparte ruimte om de bagage op te slaan.

Reisdocumenten

Voor een bezoek aan Marokko heeft u een paspoort nodig dat na terugkomst in Nederland nog geldig is. Inwoners van EU-landen hebben voor een verblijf korter dan 3 maanden geen visum nodig. 

Kluisje

Bij veel appartementencomplexen en hotels is een kluisje aanwezig. Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken dient u hiervoor ter plaatse te betalen.

Sterren bij de hotels

Bij veel appartementen en hotels staat het aantal sterren welke in de betreffende landen aan deze accommodatie wordt gegeven. Deze classificatie is echter niet altijd vergelijkbaar met de Nederlandse richtlijnen.

** sterren: eenvoudig, maar net hotel

*** sterren: middenklasse hotel

**** sterren: luxe hotel

*****sterren: zeer luxe hotel

Animatie

Bij de beschrijving van de accommodaties wordt soms gesproken over animatie. Deze animatie wordt verzorgd door de accommodatieverschaffer, die om wat voor een reden dan ook hierin wijzigingen kan aanbrengen (zeker in voor- en naseizoen en de winter). Marokko-reizen.nl kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset