maandag 21 oktober 2019

Gebruiksovereenkomst

Op novavakantiereizen.nl, ustravel.nl en marokko-reizen.nl stelt Nova Vakantiereizen informatie ter beschikking. Hoewel Nova Vakantiereizen – voor zover redelijkerwijs mogelijk - inspanningen heeft geleverd om zich van de juistheid van deze informatie te vergewissen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Nova Vakantiereizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruiken van gegevens van bovengenoemde websites. Informatie over uw geplande, geboekte of reeds genoten reis kunt u verkrijgen bij Nova Vakantiereizen.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset